THIẾT BỊ CŨ

Giá: 18,000,000 VND
Giá: 16,500,000 VND
Giá: 12,000,000 VND
Giá: 11,500,000 VND
Giá: 13,000,000 VND
Giá: 37,500,000 VND
RACK 1U, XEON E3-1220, RAM 4GB
Giá: 12,000,000 VND
Xeon E5-2620 , Ram 8GB , HDD 01 Tb
Giá: 25,000,000 VND
Giá: 17,500,000 VND
Rack 1U, Ram 4gb
Giá: 7,500,000 VND
Xeon X3440
Giá: 7,500,000 VND
Socket 1366, CPU E5620, Ram 8gb , 4 Hostwap
Giá: 15,000,000 VND
2 CPU L5520 , Ram 08Gb
Giá: 14,500,000 VND
Xeon X5650, Ram 12GB
Giá: 16,500,000 VND
Xeon E5620, Ram 16GB
Giá: 17,500,000 VND
Xeon E5530, Ram 8GB
Giá: 13,500,000 VND
RACK 1U Xeon E5530, Ram 8GB, Hàng mỹ đẹp như mới
Giá: 13,000,000 VND
QUAD CORE E5520
Giá: 49,000,000 VND
Giá: 21,000,000 VND
Xeon E5-2620, RAM: 8GB, hostwap
Giá: 20,000,000 VND
xeon E5-2609, RAM: 8GB, New 99,99%
Giá: 18,000,000 VND
Xeon E3 -1230, ram 4GB ECC, HDD 500G
Giá: 11,000,000 VND
Xeon E3 -1230, ram 4GB ECC, HDD 500G
Giá: 11,000,000 VND
xeon E5-2609, RAM: 8GB, New 99,99%
Giá: 18,000,000 VND
Xeon E5-2620, RAM: 8GB, hostwap
Giá: 20,000,000 VND
Giá: 21,000,000 VND